Efimov, Vasily, Lomonosov Moscow State University, Russian Federation