Eden, M., Bens, O., Betz, S. and Völkel, J. (2020) “Characterization of soil structure in Neuras, a Namibian desert-vineyard”, DIE ERDE – Journal of the Geographical Society of Berlin, 151(4), pp. 207-226. doi: 10.12854/erde-2020-506.